FaQ

Home / FaQ
Hoeveel geld kan ik lenen bij Goudbelenen.nl?

Dat hangt af van de waarde van uw onderpand.

Kan iedereen belenen bij Goudbelenen.nl?

In principe kan iedereen van 18 jaar of ouder belenen bij Goudbelenen.nl. Dit geldt niet als u: door de rechter in een wettelijk schuldsaneringstraject bent opgenomen en onder curatele van een bewindvoerder bent gesteld, of; onder curatele van een curator bent gesteld omdat uw faillissement is aangevraagd, of; toestemming van uw echtgeno(o)t(e) nodig heeft.

Wat is een onderpand?

Een onderpand is een artikel, meestal een sieraad, dat u bij het loket inlevert in ruil voor een geldbedrag en een pandbewijs.

Hoeveel keer mag je belenen?

U mag zoveel onderpanden belenen als u wilt. Ook mag u zo vaak herbelenen als u wilt, zolang u de rente maar betaald

Wat is de ‘beleensom’ ?

De beleensom is het bedrag dat u ontvangt voor de in onderpand gegeven artikelen.

Wat is een pandbewijs?

Het pandbewijs is een waardepapier dat bewijst dat u bij ons spullen in onderpand hebt gegeven. Het is van belang dat u dit goed bewaart. Op het pandbewijs staat uw naam, de beleendatum, een pandbewijsnummer en de omschrijving van het onderpand en de beleensom.

Wat is ‘herbelenen’ ?

Het verlengen van de vervaldatum met weer 3 of 6 maanden, na betaling van de beleenkosten.

Is het mogelijk om te herbelenen via bank of giro?

Nee, dat is niet mogelijk.

Ik ben mijn pandbewijs kwijt. Wat moet ik nu doen?

Doet u zo snel mogelijk aangifte bij het beleenkantoor waar u uw onderpand beleend heeft. U toont uw geldige legitimatie en betaalt de openstaande beleenkosten. Indien u niet persoonlijk in de gelegenheid bent om door aangifte uw onderpand te blokkeren, kunt u een ander persoon schriftelijk machtigen tot aangifte van blokkeren. Naast de machtiging moet zowel een geldig legitimatiebewijs van de pandgever als van de gemachtigde getoond worden.

Wat is ‘lossen’ ?

Lossen betekent: het terughalen van het onderpand na betaling van de beleensom en de kosten voor het belenen (rente). Men dient het ophalen van de goederen aan te kondigen door één dag van te voren te bellen.

Hoe kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

U kunt op twee manieren uw adreswijziging doorgeven:
1. Aan het loket
2. Door middel van uw eigen kaartje of brief, in elk geval voorzien van uw handtekening.
Wij kunnen helaas geen adreswijzigingen via telefoon of e-mail accepteren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.