Voorwaarden

Home / Voorwaarden

De voorwaarden 

Iedere belening wordt afgesloten voor een periode van 3 of maximaal 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag van de lening.
Vanzelfsprekend kunt u in deze periode, op ieder moment, uw artikelen ook weer ophalen.
U dient wel het ophalen van de goederen minimaal één dag van te voren telefonisch of per email aan te kondigen.
Bij het terughalen van de beleende artikelen betaalt u de beleensom en de inmiddels verschuldigde rente. We noemen dit ook wel het ‘lossen’ van een pand.

Indien u na het verstrijken van de termijn (3 of 6 maanden) besluit de beleende artikelen niet meteen terug te halen, kunt u in overleg en met goedkeuring van Goudbelenen.nl uw belening verlengen, u betaalt op dat moment alleen het verschuldigde rentebedrag. Uiteraard alleen als u het pandbewijs afgeeft. Nadat u het beleningsrecht of terwijl rente heeft betaald, ontvangt u een verlengbewijs dat – te rekenen vanaf het moment dat de rente is voldaan – weer 3 of 6 maanden geldig is. Dit wordt ook wel het ‘herbelenen’ of ‘verlengen’ van een pand genoemd. Let wel op dat u de rente voor of uiterlijk op de vervaldatum betaalt. Indien de vervaldatum op een feestdag, zondag of ander dag valt dat onze kantoor gesloten is, wordt de vervaldatum naar de eerst volgende werkdag verplaatst.

Wij wijzen u op het feit dat, indien u het geleende bedrag plus kosten niet binnen de afgesproken termijn terugbetaald, of de goederen voor de vervaldatum herbeleent,  de goederen ons eigendom zullen worden zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Het tarief 

Het tarief, of beleningsrecht, wordt gebaseerd op een periode van 3 of 6 maanden.

Goudbelenen.nl biedt u de mogelijkheid om één maand rentevrij te lenen op basis van een belening van 3 of 6 maanden. Bij een belening van 3 maanden betaalt u dus maar 2 maanden rente en bij een beleningstermijn van 6 maanden betaalt u maar 5 maanden rente.

De gemiddelde rente percentage over drie maanden bedraagt 2,4 %

De gemiddelde rente percentage over zes maanden bedraagt 2,3 %

 

De legitimatie 

Bij een belening moet u een geldig legitimatiebewijs overhandigen.

  • paspoort
  • rijbewijs
  • identiteitsbewijs

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.