Wat is een pandbewijs?

Het pandbewijs is een waardepapier dat bewijst dat u bij ons spullen in onderpand hebt gegeven. Het is van belang dat u dit goed bewaart. Op het pandbewijs staat uw naam, de beleendatum, een pandbewijsnummer en de omschrijving van het onderpand en de beleensom.

Wat is een onderpand?

Een onderpand is een artikel, meestal een sieraad, dat u bij het loket inlevert in ruil voor een geldbedrag en een pandbewijs.

Hoe kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

U kunt op twee manieren uw adreswijziging doorgeven:
1. Aan het loket
2. Door middel van uw eigen kaartje of brief, in elk geval voorzien van uw handtekening.
Wij kunnen helaas geen adreswijzigingen via telefoon of e-mail accepteren.

Is het mogelijk om opnieuw te belenen via bank?

Nee, daarvoor moet u langs komen voor de einddatum.
U moet dan uw onderpand opnieuw ter belening aanbieden, na acceptatie door het pandhuis, betaald u de openstaande rente. U ontvangt dan een nieuwe beleenbewijs.

Wat is lossen?

Lossen betekent: het terughalen van het onderpand na betaling van de beleensom en rente.

Kan iedereen lenen bij Goudbelenen?

Iedereen kan geld lenen bij Goudbelenen indien :
– U ouder bent dan 18 jaar.
– Niet onder curatele bent gesteld.
– U geen toestemming van uw partner nodig heeft.