Is het mogelijk om opnieuw te belenen via bank?

Nee, daarvoor moet u langs komen voor de einddatum.
U moet dan uw onderpand opnieuw ter belening aanbieden, na acceptatie door het pandhuis, betaald u de openstaande rente. U ontvangt dan een nieuwe beleenbewijs.