Wat is ‘herbelenen’ ?

Het verlengen van de vervaldatum met weer dezelfde periode, na betaling van de beleenkosten.