Wat is ‘herbelenen’ ?

Het verlengen van de vervaldatum met weer 3 of 6 maanden, na betaling van de beleenkosten.